Image Alt

Solo / Duo Skills Training

Solo Skill Challenge: 24 – 48 – 72 uurs Solo Trainingen gericht op Hike, Survival, Bushcraft en Nature & Wildlife. De training kan ook per duo uitgevoerd worden.

Gedurende de wettelijke beperkingen ten gevolge van het Corona Virus hebben wij onze studenten en cursisten 24, 48 en 72 uurs Solo trainingen aangeboden op onze locatie, als service.

Dit beviel zo goed dat we deze trainingen nu ook standaard in onze opleidingen hebben zitten en ook aanbieden voor overige gegadigden

De solisten worden na de ochtend instructie voor de start verder digitaal geïnstrueerd en gemonitord (o.a. met een SPOT Gen 3) en leveren de vorderingen en ‘bewijs’ digitaal in.

De trainingen zijn in alle seizoenen, voorjaar, zomer, herfst en winter. Afhankelijk van de keuze van de deelnemer zijn er verschillende opties. Van volledig voorbereid met al het materiaal wat men denkt nodig te hebben tot een keuzelijst met puntensysteem en dus zeer beperkt materiaal.

Indien men de uitdaging in Duo’s wil aangaan is dit ook mogelijk.

Onderwerpen

O.a.
– Vuur
– Shelter
– Crafting
– Vallen en strikken
– Flora
– Fauna
– Sporen
– Oriëntatie
– Tijdsplanning
– Outdoor Cooking
– Knopen, sjorringen en touwtechnieken
– Kanoën

Voor alle trainingen is er een instructie voorafgaand aan de solo.
Start van de Solo is tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelnemers aan de 24 uurs krijgen een half uur van te voren instructie, bij een 48 en 72 uurs is dat een uur van te voren.

Inschrijven kan spoedig

24 uur Solo € 100,- pp (inclusief avond eten)
Een week voor de training krijgt men de digitale instructie en kan de voorbereiding beginnen. Onderwerpen: o.a. Vuur maken, bivak bouwen, outdoor cooking, knopen en sjorringen, crafting, sporen, flora, fauna en een oriëntatie tocht.

Data:
30 april – 1 mei (13.00 start – 13.00 uur eind)
4-5 juni ( 12.00 start – 12.00 eind)
18-19 juni (11.00 start – 11.00 uur eind)

48 uur Solo € 160,- pp  (inclusief avond eten)
Een week voor de training krijgt men digitale instructie en zal de voorbereiding kunnen beginnen.
Hier in komen alle onderdelen van de 24 uurs terug, alleen onder wat zwaardere omstandigheden en specifieker / uitgebreider . Men mag een beperkt aantal Kcal aan eten en drinken meenemen, waardoor het geheel wat zwaarder wordt.

Data:
4-6 juni ( 13.00 uur start – 13.00 uur eind)
8-10 juli ( 13.00 uur start – 13.00 eind)

72 uur Solo € 300,- pp (inclusief landelijke visvergunning voor een jaar en extra eten dat te ‘verdienen’ is )
Een ultieme test. Wat kun je, hoeveel weet je en hoe presteer je ‘onder (tijds) druk’.
Voeding kan men verdienen door opdrachten goed uit te voeren, deadlines te halen etc.
Je mag zelf maar een heel beperkt aantal Kcal aan eten meenemen.
Een lange oriëntatie tocht, inclusief kanoën en bivak aan de rivier is één va de onderdelen.
De materialen die je mee mag nemen worden bepaald door middel van een lijst met een puntensysteem. Een week voor de training krijgt je digitale instructie.

Data: Op aanvraag

Wij organiseren ook solo’s in Canada en Frankrijk.

X